ลูกล้อโพลิยูริเทน 
Polyurethane Caster

• ชนิดลูกล้อ: ลูกล้อยูริเทน
• ขนาดตั้งแต่: 1-12 นิ้ว (25-300MM.)
• รับน้ำหนัก: 300-2,000 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane Caster
• CasterSize: 1-12 Inch (25-300MM.)
• Load Capacity: 660-4,400 lbs.
• Steel Thickless: 8-10 MM.

ลูกล้อไนล่อน*ฉีด/กลึง
Nylon6(Superlene)*Injection/Lathe Caster Series

• ชนิดลูกล้อ: ยูริเทน ,ซุปเปอร์ลีน*กลึง ,ไนล่อน*ฉีด ,ยางดำ ,เหล็กหล่อ
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 150-650 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ,Superlene*Lathe ,SN6*Injection ,RubberBlack ,CastIron
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 330-1,430 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• ชนิดลูกล้อ: ยูริเทน ,ไนล่อน*ฉีด ,ยางดำ ,เหล็กหล่อ
• ขนาดตั้งแต่: 3-4 นิ้ว (75-100MM.)
• รับน้ำหนัก: 150-200 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 4.5 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ,SN6*Injection ,RubberBlack ,CastIron
• CasterSize: 3-4 Inch (75-100MM.)
• Load Capacity: 330-440 lbs.
• Steel Thickless: 4.5 MM.

ซีรีย์ลูกล้อเหล็กหล่อ
CastIron Caster Series

• ชนิดลูกล้อ: ล้อยูริเทน ,ล้อไนล่อน*ฉีด ,ล้อยางดำ ,ล้อเหล็กหล่อ
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 40-300 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ,SN6*Injection ,RubberBlack ,CastIron
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 88-660 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ลูกล้อพร้อมขาปรับระดับ รุ่น A ซีรีย์
Caster with AdjustableFeet Duty A Series

• ชนิดลูกล้อ: ไนล่อนสีดำ*พร้อมขาปรับระดับ
• ขนาดตั้งแต่: 3 นิ้วเท่านั้น (75MM. Only)
• รับน้ำหนัก: 120 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Nylon*Black with AdjustableFeet
• CasterSize: 3 Inch Only (75MM. Only)
• Load Capacity: 264 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ลูกล้อกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น E ซีรีย์
Electric Resistance Duty E Series

• ชนิดลูกล้อ: ยูริเทน ,ซุปเปอร์ลีน*กลึง ,ไนล่อน*ฉีด ,ยางดำ ,เหล็กหล่อ
• ขนาดตั้งแต่: 4-12 นิ้ว (100-300MM.)
• รับน้ำหนัก: 300-2,000 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ,Superlene*Lathe ,SN6*Injection ,RubberBlack ,CastIron
• CasterSize: 4-12 Inch (100-300MM.)
• Load Capacity: 660-4,400 lbs.
• Steel Thickless: 8-10 MM.

ลูกล้องานสแตนเลส รุ่น N ซีรีย์
S/S StainlessSteel Duty N Series

• ชนิดลูกล้อ: ล้อยูริเทน ,ล้อไนล่อน*ฉีด
• ขนาดตั้งแต่: 3-6 นิ้ว (75-150MM.)
• รับน้ำหนัก: 60-350 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ,SN6*Injection
• CasterSize: 3-6 Inch (75-150MM.)
• Load Capacity: 132-770 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ลูกล้อทนความร้อน รุ่น K ซีรีย์
K Series: Thermal Resistance

• ชนิดลูกล้อ: ล้อไนล่อนสีดำ
• ขนาดตั้งแต่: 3-4 นิ้ว (75-100MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-100 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Nylon*Black
• CasterSize: 3-4 Inch (75-100MM.)
• Load Capacity: 176-220 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ลูกล้อสปริงคู่ รุ่น U ซีรีย์
U Series: Shock Absorbing

• ชนิดลูกล้อ: ล้อยูริเทนพร้อมสปริงโหลดคู่
• ขนาดตั้งแต่: 5-8 นิ้ว (125-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 400-600 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ShockAbsorbing
• CasterSize: 5-8 Inch (125-200MM.)
• Load Capacity: 880-1,320 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

ลูกล้อรถเข็นห้างร้าน รุ่น C ซีรีย์
C Series: Shopping Trolley Cart

• ชนิดลูกล้อ: ล้อยางซีวอน ,ล้อยางยูริเทน ,ล้อยางสังเคราะห์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-140 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Seawon Rubber ,Polyurethane ,TPR Rubber
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 176-308 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ลูกล้อนั่งร้าน รุ่น T ซีรีย์
T Series: Scaffolding wheel

• ชนิดลูกล้อ: ล้อยางยูริเทน ,ล้อยางดำ
• ขนาดตั้งแต่: 6-8 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 150-1,000 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มและขาเหล็กเชื่อมหนา: 3-6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ,RubberBlack
• CasterSize: 6-8 Inch (200-250MM.)
• Load Capacity: 330-2,200 lbs.
• Steel Thickless: 3-6 MM.