ลูกล้อโพลิยูริเทน 
Polyurethane Caster

• ชนิดลูกล้อ: ล้อโพลิยูริเทน สีเหลือง, สีส้มเข้ม, สีแดง ,สีน้ำเงิน ,สีดำ ,สีเทา
• ขนาดตั้งแต่: 1.5-12 นิ้ว (25-300MM.)
• รับน้ำหนัก: 30-4,400 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane Yellow, Orange, Red, Blue, Black, Grey Caster
• CasterSize: 1-12 Inch (25-300MM.)
• Load Capacity: 66-4,400 lbs.
• Steel Thickless: 2-10 MM.

ลูกล้อไนล่อน*ฉีด/กลึง
Nylon6(Superlene)*Injection/Lathe Caster Series

• ชนิดลูกล้อ: ล้อซุปเปอร์ลีน*กลึง ,ล้อไนล่อน*ฉีด ,ล้อพีพี
• ขนาดตั้งแต่: 1-12 นิ้ว (25-300MM.)
• รับน้ำหนัก: 20-1,100 กิโลกรัม
• ขาเหล็กหนา: 2-8 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Superlene*Lathe ,SN6*Injection ,PP
• CasterSize: 1-12 Inch (25-300MM.)
• Load Capacity: 44-2,420 lbs.
• Steel Thickless: 2-8 MM.

ซีรีย์ลูกล้อยาง
Rubber Caster Series

• ชนิดลูกล้อ: ล้อยางดำ ,ล้อยางเทา ,ล้อยางสังเคราะห์ ,ล้อยางพีวีซี
• ขนาดตั้งแต่: 1-8 นิ้ว (25-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 20-700 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มและเชื่อมหนา: 2-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: RubberBlack ,RubberGrey ,TPR Rubber ,PVC Rubber
• CasterSize: 1-8 Inch (25-200MM.)
• Load Capacity: 44-1,540 lbs.
• Steel Thickless: 2-10 MM.

ซีรีย์ลูกล้อเหล็กหล่อ
CastIron Caster Series

• ชนิดลูกล้อ: ล้อเหล็กหล่อ
• ขนาดตั้งแต่: 1.5-8 นิ้ว (65-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 35-800 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มและเชื่อมหนา: 2-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: CastIron Caster
• CasterSize: 1.5-8 Inch (65-200MM.)
• Load Capacity: 77-1,760 lbs.
• Steel Thickless: 2-10 MM.

ลูกล้อพร้อมขาปรับระดับ รุ่น A ซีรีย์
Caster with AdjustableFeet Duty A Series

• ชนิดลูกล้อ: ไนล่อนสีดำ*พร้อมขาปรับระดับ
• ขนาดตั้งแต่: 3 นิ้วเท่านั้น (75MM. Only)
• รับน้ำหนัก: 120 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Nylon*Black with AdjustableFeet
• CasterSize: 3 Inch Only (75MM. Only)
• Load Capacity: 264 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ลูกล้อกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น E ซีรีย์
Electric Resistance Duty E Series

• ชนิดลูกล้อ: ยูริเทน ,ซุปเปอร์ลีน*กลึง ,ไนล่อน*ฉีด ,ยางดำ ,เหล็กหล่อ
• ขนาดตั้งแต่: 4-12 นิ้ว (100-300MM.)
• รับน้ำหนัก: 300-2,000 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ,Superlene*Lathe ,SN6*Injection ,RubberBlack ,CastIron
• CasterSize: 4-12 Inch (100-300MM.)
• Load Capacity: 660-4,400 lbs.
• Steel Thickless: 8-10 MM.

ลูกล้องานสแตนเลส รุ่น N ซีรีย์
S/S StainlessSteel Duty N Series

• ชนิดลูกล้อ: ล้อสแตนเลสยูริเทน ,ล้อสแตนเลสไนล่อน*ฉีด
• ขนาดตั้งแต่: 3-6 นิ้ว (75-150MM.)
• รับน้ำหนัก: 60-350 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มและเชื่อมหนา: 3-6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ,SN6*Injection
• CasterSize: 3-6 Inch (75-150MM.)
• Load Capacity: 132-770 lbs.
• StainlessSteel Thickless: 3-6 MM.

ลูกล้อทนความร้อน รุ่น K ซีรีย์
K Series: Thermal Resistance

• ชนิดลูกล้อ: ล้อไนล่อนสีดำ
• ขนาดตั้งแต่: 3-4 นิ้ว (75-100MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-100 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Nylon*Black
• CasterSize: 3-4 Inch (75-100MM.)
• Load Capacity: 176-220 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ลูกล้อสปริงคู่ รุ่น U ซีรีย์
U Series: Shock Absorbing

• ชนิดลูกล้อ: ล้อยูริเทนพร้อมสปริงโหลดคู่
• ขนาดตั้งแต่: 5-8 นิ้ว (125-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 400-600 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ShockAbsorbing
• CasterSize: 5-8 Inch (125-200MM.)
• Load Capacity: 880-1,320 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

ลูกล้อรถเข็นห้างร้าน รุ่น C ซีรีย์
C Series: Shopping Trolley Cart

• ชนิดลูกล้อ: ล้อยางซีวอน ,ล้อยางยูริเทน ,ล้อยางสังเคราะห์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-140 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Seawon Rubber ,Polyurethane ,TPR Rubber
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 176-308 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ลูกล้อนั่งร้าน รุ่น T ซีรีย์
T Series: Scaffolding wheel

• ชนิดลูกล้อ: ล้อยางยูริเทน ,ล้อยางดำ
• ขนาดตั้งแต่: 6-8 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 150-1,000 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มและขาเหล็กเชื่อมหนา: 3-6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• Material: Polyurethane ,RubberBlack
• CasterSize: 6-8 Inch (200-250MM.)
• Load Capacity: 330-2,200 lbs.
• Steel Thickless: 3-6 MM.

สั่งสินค้าหรือข้อมูลเพิ่มเติม >>