ลูกล้อรถเข็นห้างร้าน รุ่น C ซีรีย์
C-Series: Shopping Trolley Cart Series

• รุ่น: ล้อยูริเทน*แกนไนล่อน รุ่น C300-TF ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 5 นิ้ว (125MM.)
• รับน้ำหนัก: 90 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Nylon Core C300-TF Series
• CasterSize: 5 Inch (125MM.)
• Load Capacity: 198 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*แกนพีพี รุ่น C300-TF ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 5 นิ้ว (125MM.)
• รับน้ำหนัก: 90 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*PP Core C300-TF Series
• CasterSize: 5 Inch (125MM.)
• Load Capacity: 198 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีเทา ฝาประกบข้าง รุ่น C300-TF ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 5 นิ้ว (125MM.)
• รับน้ำหนัก: 140 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Grey with Guard Protection Core C300-TF Series
• CasterSize: 5 Inch (125MM.)
• Load Capacity: 308 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยางสังเคราะห์*สีเทา ฝาประกบข้าง รุ่น C300-TF ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 5 นิ้ว (125MM.)
• รับน้ำหนัก: 140 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: TPR Rubber*Grey C300-TF Series
• CasterSize: 5 Inch (125MM.)
• Load Capacity: 308 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยางสังเคราะห์*สีเทา ซีวอน รุ่น C300-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3 นิ้ว (75MM.)
• รับน้ำหนัก: 80 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: TPR Rubber*Grey Seawon C300-CK Series
• CasterSize: 3 Inch (125MM.)
• Load Capacity: 176 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.