ลูกล้ออุตสาหกรรมทั่วไป รุ่น S300 ซีรีย์
S300-Series: Institution Duty Series

• รุ่น: ล้อเหล็กหล่อ รุ่น S800-PSL ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 4-8 นิ้ว (100-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 450-800 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: CastIron S800-PSL Series
• CasterSize: 4-8 Inch (100-200MM.)
• Load Capacity: 990-1,760 lbs.
• Steel Thickless: 8-10 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อเหล็กหล่อ รุ่น S800-CM ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 4-10 นิ้ว (100-250MM.)
• รับน้ำหนัก: 380-800 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: CastIron S800-CM Series
• CasterSize: 4-10 Inch (100-250MM.)
• Load Capacity: 836-1,760 lbs.
• Steel Thickless: 8 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อเหล็กหล่อ รุ่น S600-PSL&KPC
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 250-450 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: CastIron S600-PSL&KPC Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 550-990 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อเหล็กหล่อ รุ่น S600-CM ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-6 นิ้ว (75-150MM.)
• รับน้ำหนัก: 200-350 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: CastIron S600-CM Series
• CasterSize: 3-6 Inch (75-150MM.)
• Load Capacity: 440-770 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อเหล็กหล่อ รุ่น S450-CM
• ขนาดตั้งแต่: 3-4 นิ้ว (75-100MM.)
• รับน้ำหนัก: 150-200 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 4.5 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: CastIron S450-CM Series
• CasterSize: 3-4 Inch (75-100MM.)
• Load Capacity: 330-440 lbs.
• Steel Thickless: 4.5 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อเหล็กหล่อ รุ่น S300-KPC ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 6-8 นิ้ว (150-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 300-350 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: CastIron S300-KPC Series
• CasterSize: 6-8 Inch (150-200MM.)
• Load Capacity: 660-770 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อเหล็กหล่อ รุ่น S300-KI ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 50-120 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: CastIron S300-KI Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 110-264 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อเหล็กหล่อ รุ่น S300-SK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 60-130 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: CastIron S300-SK Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 132-286 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อเหล็กหล่อ รุ่น S100-OG ซีรีย์ ตราโอเอสจี
• ขนาดตั้งแต่: 1.5-3 นิ้ว (65-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 35-70 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: CastIron S100-OG Series OSG
• CasterSize: 1.5-3 Inch (65-75MM.)
• Load Capacity: 77-154 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อแบนเหล็กหล่อ รุ่น S100-RH ซีรีย์ ตราแรด
• ขนาดตั้งแต่: 2-3 นิ้ว (50-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 45-70 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: CastIron S100-RH Series Rhino
• CasterSize: 2-3 Inch (50-75MM.)
• Load Capacity: 99-154 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.