ลูกล้อไนล่อนฉีด และซุปเปอร์ลีน
Nylon and Superlene Caster Series

• รุ่น: ล้อไนล่อน*กลึง รุ่น S800-PSL
• ขนาดตั้งแต่: 4-12 นิ้ว (100-300MM.)
• รับน้ำหนัก: 400-1,100 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Superlene*Lathe S800-PSL Series
• CasterSize: 4-12 Inch (100-300MM.)
• Load Capacity: 880-2,420 lbs.
• Steel Thickless: 8-10 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อนฉีด สีขาว รุ่น S800-PSL ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 4-10 นิ้ว (100-250MM.)
• รับน้ำหนัก: 300-700 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon6*Injection S800-PSL Series
• CasterSize: 4-10 Inch (100-250MM.)
• Load Capacity: 660-1,540 lbs.
• Steel Thickless: 8-10 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อน*กลึง รุ่น S600-PSL&KPC
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 200-400 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Superlene*Lathe S600-PSL&KPC Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 440-880 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฉีด รุ่น S600-PSL&KPC
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 150-400 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon6*Injection S600-PSL&KPC Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 330-880 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฉีด ขาทอง รุ่น S600-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 180-350 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*injection Gold Housing S600-CK Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 396-770 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฉีด รุ่น S450-CM
• ขนาดตั้งแต่: 3-4 นิ้ว (75-100MM.)
• รับน้ำหนัก: 150-200 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 4.5 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection S450-CM Series
• CasterSize: 3-4 Inch (75-100MM.)
• Load Capacity: 330-440 lbs.
• Steel Thickless: 4.5 MM.

• รุ่น: ล้อพีพี*ฉีด รุ่น S300-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-120 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: PP*Injection S300-CK Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 176-264 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฉีด รุ่น S300-HR ซีรีย์ ตราม้าแท้
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 60-125 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection S300-HR Series WhiteHorse
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 132-275 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อนซิก*ฉีด สีขาว (รูบู๊ช) รุ่น S300-KI ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 50-120 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon6*Injection (Bush Bearing) S300-KI Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 110-264 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อนพีพี*ฉีด สีขาว (รูบู๊ช) รุ่น S300-KI ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 50-70 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: NylonPP*Injection (Bush Bearing) S300-KI Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 110-154 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฉีด สีขาว (ตลับลูกปืน) รุ่น S300-SK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 55-115 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection Ball Bearing S300-SK Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 121-253 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฉีด สีขาว (รูบู๊ช) รุ่น S300-SK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 55-85 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection Bush Bearing S300-SK Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 121-187 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฝาเรียบประกบ รุ่น S300-TF ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 40-150 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection with Guard Protection S300-TF Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 88-330 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฝาแฉกประกบ รุ่น S300-TF ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 100-350 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection with Guard Protection S300-TF Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 220-770 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อไนล่อนหนา สีดำ รุ่น S200-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 1.5-3 นิ้ว (38-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 50-80 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Black S200-CK Series
• CasterSize: 1.5-3 Inch (38-75MM.)
• Load Capacity: 110-176 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อพีพี*ฉีด รุ่น S100-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 1-3 นิ้ว (25-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 20-50 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
• ขาเหล็กชุบซิงค์
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection S100-CK Series
• CasterSize: 1-3 Inch (25-75MM.)
• Load Capacity: 44-110 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.
• Zinc Housing

• รุ่น: ล้อแบนไนล่อน*ฉีด รุ่น S100-RH ซีรีย์ ตราแรด
• ขนาดตั้งแต่: 1.5-3 นิ้ว (65-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 30-65 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection S100-RH Series Rhino
• CasterSize: 1.5-3 Inch (65-75MM.)
• Load Capacity: 66-143 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฉีด รุ่น S800-CM ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 8 นิ้ว (200MM.)
• รับน้ำหนัก: 800 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon6*Injection S800-CM Series
• CasterSize: 8 Inch (200MM.)
• Load Capacity: 1,760 lbs.
• Steel Thickless: 8 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฉีด รุ่น S600-CM ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-6 นิ้ว (75-150MM.)
• รับน้ำหนัก: 160-310 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection S600-CM Series
• CasterSize: 3-6 Inch (75-150MM.)
• Load Capacity: 352-682 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฉีด (แบบบาง) รุ่น S300-KPC ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 6-8 นิ้ว (150-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 200-550 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection S300-KPC Series
• CasterSize: 6-8 Inch (150-200MM.)
• Load Capacity: 440-440 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อไนล่อน*ฉีด ขาทอง รุ่น S200-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 2 นิ้ว (50MM.)
• รับน้ำหนัก: 50 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Nylon*Injection Gold Housing S200-CK Series
• CasterSize: 2 Inch (50MM.)
• Load Capacity: 110 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.