ลูกล้อยางโพลิยูริเทน | Polyurethane Caster Series

• รุ่น: ล้อยูริเทน สีเหลือง รุ่น S800-PSL
• ขนาดตั้งแต่: 4-12 นิ้ว (100-300MM.)
• รับน้ำหนัก: 300-2,000 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane Yellow S800-PSL Series
• CasterSize: 4-12 Inch (100-300MM.)
• Load Capacity: 660-4,400 lbs.
• Steel Thickless: 8-10 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน สีส้มเข้ม รุ่น S800-QC ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 4-8 นิ้ว (100-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 500-1,000 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Orange S800-PSL Series
• CasterSize: 4-8 Inch (100-200MM.)
• Load Capacity: 1,100-2,200 lbs.
• Steel Thickless: 8 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน สีเหลือง รุ่น S600-PSL&KPC
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 300-650 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane Yellow S600-PSL&KPC Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 660-1,430 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน สีเหลืองหน้ากว้าง 50MM. รุ่น S600-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 250-450 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane Yellow W50MM. S600-CK Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 550-990 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน สีเหลือง*ฝาประกบ รุ่น S600-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 4-8 นิ้ว (100-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 200-350 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane Yellow with GuardProtect S600-CK Series
• CasterSize: 4-8 Inch (100-200MM.)
• Load Capacity: 440-770 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน สีส้มเข้ม รุ่น S600-QC ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 4-8 นิ้ว (100-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 300-450 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Orange S600-QC Series
• CasterSize: 4-8 Inch (100-200MM.)
• Load Capacity: 660-990 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน เกาหลี รุ่น S600-KC ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 4-6 นิ้ว (100-150MM.)
• รับน้ำหนัก: 220-300 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane KoreaCaster S600-KC Series
• CasterSize: 4-6 Inch (75-150MM.)
• Load Capacity: 484-660 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน สีเหลือง รุ่น S450-CM
• ขนาดตั้งแต่: 3-4 นิ้ว (75-100MM.)
• รับน้ำหนัก: 150-200 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 4.5 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane Yellow S450-CM Series
• CasterSize: 3-4 Inch (75-100MM.)
• Load Capacity: 330-440 lbs.
• Steel Thickless: 4.5 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน สีเหลือง รุ่น S300-KPC ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 100-350 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane Yellow S300-KPC Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 220-770 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีเหลือง แกนพลาสติก รุ่น S300-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-120 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Yellow Nylon Core S300-CK Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 176-264 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีเหลือง แกนเหล็กหล่อ รุ่น S300-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 90-130 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Yellow Iron Core S300-CK Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 198-284 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีแดง แกนเหล็กหล่อ รุ่น S300-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 100-150 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Red Iron Core S300-CK Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 220-330 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีน้ำตาล รุ่น S300-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-120 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Brown S300-CK Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 176-264 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยางยูริเทน พีวีซี แกนไนล่อนสีขาว รุ่น S300-CT ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 4-5 นิ้ว (100-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 120-140 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: PolyurethanePVC with NylonWhite Core S300-CT Series
• CasterSize: 4-5 Inch (100-125MM.)
• Load Capacity: 264-308 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีเทา รุ่น S300-SK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 60-90 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Grey S300-SK Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 132-198 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีเทา รุ่น S300-TF ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 90-250 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Grey S300-TF Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 198-550 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีเหลือง แกนเหล็ก รุ่น S300-KN ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 120-150 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Yellow IronCore S300-KN Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 264-330 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีเหลือง แกนไนล่อน รุ่น S300-KN ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-130 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Yellow NylonCore S300-KN Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 176-286 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีน้ำเงิน แกนเหล็กหล่อ รุ่น S300-HB ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-220 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Grey S300-TF Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 176-484 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีส้มเข้ม รุ่น S300-QC ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 120-250 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Orange S300-QC Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 264-550 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีดำขาดำ รุ่น S200-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 1.5-3 นิ้ว (38-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 40-70 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*All Black S200-CK Series
• CasterSize: 1.5-3 Inch (38-75MM.)
• Load Capacity: 88-154 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยางยูริเทนพีวีซี สีแดง รุ่น S100-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 2-2.5 นิ้ว (50-65MM.)
• รับน้ำหนัก: 30-40 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: PVC Polyurethane Red S100-CK Series
• CasterSize: 2-2.5 Inch (50-65MM.)
• Load Capacity: 66-88 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.

• รุ่น: ล้อแบนยูริเทน สีเทา รุ่น S100-RH ซีรีย์ ตราแรด
• ขนาดตั้งแต่: 2.5-4 นิ้ว (65-100MM.)
• รับน้ำหนัก: 55-75 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Grey S100-RH Series Rhino
• CasterSize: 2.5-4 Inch (65-100MM.)
• Load Capacity: 121-165 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.

• รุ่น: ล้อยางยูริเทน*สีน้ำเงิน รุ่น S100-HB ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 2-3 นิ้ว (50-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 40-50 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Blue S100-HB Series
• CasterSize: 2-3 Inch (50-75MM.)
• Load Capacity: 88-110 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.

สั่งสินค้าหรือข้อมูลเพิ่มเติม >>