ลูกล้อยาง
Rubber Caster Series

• รุ่น: ล้อยางดำ รุ่น S800-PSL ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 4-8 นิ้ว (100-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 400-700 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8-10 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: RubberBlack S800-PSL Series
• CasterSize: 4-8 Inch (100-200MM.)
• Load Capacity: 880-1,540 lbs.
• Steel Thickless: 8-10 MM.

• รุ่น: ล้อยางดำ รุ่น S600-PSL&KPC
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 200-400 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Rubber*Black S600-PSL&KPC Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 440-880 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อยางลายสีน้ำตาล ขาทอง รุ่น S600-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 6-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 300-350 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: RubberBrown Gold Housing S600-CK Series
• CasterSize: 6-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 660-770 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อยางดำ รุ่น S450-CM
• ขนาดตั้งแต่: 3-4 นิ้ว (75-100MM.)
• รับน้ำหนัก: 150-200 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 4.5 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Rubber*Black S450-CM Series
• CasterSize: 3-4 Inch (75-100MM.)
• Load Capacity: 330-440 lbs.
• Steel Thickless: 4.5 MM.

• รุ่น: ล้อพีวีซี*สีเทา ลายดอก รุ่น S300-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-120 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Gray S300-CK Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 176-264 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อพีวีซี*สีดำ แกนขาว รุ่น S300-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-5 นิ้ว (75-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 80-120 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: PVC*BlackWhite Core S300-CK Series
• CasterSize: 3-5 Inch (75-125MM.)
• Load Capacity: 176-264 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยางดำ รุ่น S300-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 40-120 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Rubber*Black S300-CK Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 88-264 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยางดำ รุ่น S300-HR ซีรีย์ ตราม้าแท้
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 60-200 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: RubberBlack S300-HR Series WhiteHorse
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 132-440 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยางเทา รุ่น S300-HR ซีรีย์ ตราม้าแท้
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 60-200 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: RubberGrey S300-HR Series WhiteHorse
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 132-440 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยางดำ ฝากระทะ รุ่น S300-SK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-8 นิ้ว (75-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 55-115 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: RubberBlack with Guard Protect S300-SK Series
• CasterSize: 3-8 Inch (75-200MM.)
• Load Capacity: 121-253 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยางพีวีซี*สีใส รุ่น S200-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 1.5-3 นิ้ว (38-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 20-40 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: PVC Rubber Transparent S200-CK Series
• CasterSize: 1.5-3 Inch (38-75MM.)
• Load Capacity: 44-88 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

• รุ่น: ล้อยางน้ำตาล ทีพีอาร์ รุ่น S100-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 1-2 นิ้ว (25-50MM.)
• รับน้ำหนัก: 30-60 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: TPR Rubber Brown S100-CK Series
• CasterSize: 1-2 Inch (25-50MM.)
• Load Capacity: 66-132 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.

• รุ่น: ล้อยางดำ พีวีซี รุ่น S100-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 2-3 นิ้ว (50-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 30-50 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: PVC Rubber Black S100-CK Series
• CasterSize: 2-3 Inch (50-75MM.)
• Load Capacity: 66-110 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.

• รุ่น: ล้อแบนยางดำ พีวีซี รุ่น S100-RH ซีรีย์ ตราแรด
• ขนาดตั้งแต่: 2-3 นิ้ว (50-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 35-60 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: PVC Rubber Black S100-RH Series Rhino
• CasterSize: 2-3 Inch (50-75MM.)
• Load Capacity: 77-132 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อยางอีวีเอ*สีเทา รุ่น S100-HB ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 2-3 นิ้ว (50-75MM.)
• รับน้ำหนัก: 30-40 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: EVA Rubber*Grey S100-HB Series
• CasterSize: 2-3 Inch (50-75MM.)
• Load Capacity: 66-88 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อยางดำ ฝากะทะ รุ่น S100-HB ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 2.5-5 นิ้ว (65-125MM.)
• รับน้ำหนัก: 40-60 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 2 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: RubberBlack with Guard Protection S100-HB Series
• CasterSize: 2.5-5 Inch (65-125MM.)
• Load Capacity: 88-132 lbs.
• Steel Thickless: 2 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อยางดำ รุ่น S800-CM ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 8 นิ้ว (200MM.)
• รับน้ำหนัก: 600 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 8 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: RubberBlack S800-CM Series
• CasterSize: 8 Inch (200MM.)
• Load Capacity: 1,320 lbs.
• Steel Thickless: 8 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อยางดำ รุ่น S600-CM ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 3-6 นิ้ว (75-150MM.)
• รับน้ำหนัก: 180-330 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Rubber*Black S600-CM Series
• CasterSize: 3-6 Inch (75-150MM.)
• Load Capacity: 396-726 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อยางดำ รุ่น S300-KPC ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 6-8 นิ้ว (150-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 250-300 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Rubber*Black S300-KPC Series
• CasterSize: 6-8 Inch (150-200MM.)
• Load Capacity: 550-660 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.