ลูกล้องานนั่งร้าน รุ่น T ซีรีย์
T-Series: Scaffolding Wheel Duty Series

• รุ่น: ล้อยูริเทน*สีแดง แบบนั่งร้าน รุ่น T600-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 6-8 นิ้ว (150-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 400-450 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Red Scaffolding Wheel T600-CK Series
• CasterSize: 6-8 Inch (150-200MM.)
• Load Capacity: 880-990 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

• รุ่น: ล้อยางดำ แบบนั่งร้าน รุ่น T600-CK ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 6-8 นิ้ว (150-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 300-350 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: RubberBlack Scaffolding Wheel T600-CK Series
• CasterSize: 6-8 Inch (150-200MM.)
• Load Capacity: 660-770 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อยูริเทน*ส้ส้มเข้ม แบบนั่งร้าน รุ่น T600-QC ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 6-8 นิ้ว (150-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 800-1,000 กิโลกรัม
• ขาเหล็กเชื่อมหนา: 6 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: Polyurethane*Orange Scaffolding Wheel T600-QC Series
• CasterSize: 6-8 Inch (150-200MM.)
• Load Capacity: 1,760-2,200 lbs.
• Steel Thickless: 6 MM.

ขณะนี้เว็ปไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
Our website is currently being updated.
Coming Soon In 2019 !!

• รุ่น: ล้อยางดำ แบบนั่งร้าน รุ่น T300-HF ซีรีย์
• ขนาดตั้งแต่: 6-8 นิ้ว (150-200MM.)
• รับน้ำหนัก: 150-200 กิโลกรัม
• ขาเหล็กปั๊มหนา: 3 มิลลิเมตร
—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
• SeriesProduct: RubberBlack Scaffolding Wheel T300-HF Series
• CasterSize: 6-8 Inch (150-200MM.)
• Load Capacity: 330-440 lbs.
• Steel Thickless: 3 MM.

สั่งสินค้าหรือข้อมูลเพิ่มเติม >>